Call: 0935-240-730

Xin chào bạn đây là giỏ hàng của bạn

Shopping Cart: 0 ₫

Không có sản phẩm nào

  • Vui lòng kích hoạt cookie trong trình duyệt web của bạn để tiếp tục.

Cookie là gì?

Cookie là những mẩu ngắn của dữ liệu được gửi đến máy tính của bạn khi bạn truy cập một trang web. Những lần ghé thăm sau đó, dữ liệu này sau đó được trả lại cho trang web đó. Cookie cho phép chúng ta nhận ra bạn tự động bất cứ khi nào bạn ghé thăm trang web của chúng tôi để chúng tôi có thể cá nhân hoá kinh nghiệm của bạn cung cấp cho bạn dịch vụ tốt hơn. Chúng tôi cũng sử dụng cookie ( dữ liệu trình duyệt tương tự, chẳng hạn như Flash cookies) cho các mục đích khác phòng chống gian lận . Nếu trình duyệt web của bạn được thiết lập để từ chối các cookie từ trang web của chúng tôi, bạn sẽ không thể hoàn tất mua hàng hoặc tận dụng một số tính năng của trang web của chúng tôi, chẳng hạn như lưu trữ các mặt hàng trong giỏ hàng của bạn hoặc nhận đề xuất cá nhân. Kết quả là, chúng tôi khuyến khích bạn cấu hình trình duyệt web của bạn để chấp nhận cookie từ trang web của chúng tôi..

Kích hoạt Cookies

Internet Explorer 7.x

 1. Mở Internet Explorer

 2. Trong menu Tools , chọn Internet Options

 3. Click và tab Privacy

 4. Tiếp tục click vào button Advanced

 5. Tick chọn vào Override Automatic Cookie Handling, và tíck chuột chọn luôn Always accept session cookies

 6. Click OK

 7. Click OK

 8. Khởi động lại Internet Explore

Back to Top

Internet Explorer 6.x

 1. Select Internet Options from the Tools menu

 2. Click on the Privacy tab

 3. Click the Default button (or manually slide the bar down to Medium) under Settings. Click OK

Back to Top

Mozilla/Firefox

 1. Click on the Tools-menu in Mozilla

 2. Click on the Options... item in the menu - a new window open

 3. Click on the Privacy selection in the left part of the window. (See image below)

 4. Expand the Cookies section

 5. Check the Enable cookies and Accept cookies normally checkboxes

 6. Save changes by clicking Ok.

Back to Top

Opera 7.x

 1. Click on the Tools menu in Opera

 2. Click on the Preferences... item in the menu - a new window open

 3. Click on the Privacy selection near the bottom left of the window. (See image below)

 4. The Enable cookies checkbox must be checked, and Accept all cookies should be selected in the "Normal cookies" drop-down

 5. Save changes by clicking Ok

Back to Top